Verbis Kaydı Yapması Gereken İşletmelerin Özellikleri

VERBİS olarak bilinen Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi, kişilerin bilgilerini işlemeden önce kayıt olmaları gereken bir konumda bulunmaktadır. KVKK kapsamında var olan VERBİS kaydı doğrultusunda da düzenli olarak bu işlemleri gerçekleştirebilmek mümkün olabilmektedir.

VERBİS sistemi, kamuya açık halde varlık göstermektedir. Herkes sicil kayıtlarını bu sistem üzerinden inceleyerek, gerekli düzenlemelere dair taleplerde de bulunabilecektir. Kişilerin özel bilgilerini barındırmasa da diğer tüm detaylara dair şeffaf bir halde yer aldığını göstermektedir. Öte yandan denetlenebilir bir sistem olması da herhangi bir bilgi kirliliğine yer vermeme adına ne kadar etkin bir halde olduğu da görülebilmektedir.

VERBİS Kayıt Zorunluluğu

KVKK olarak bilinen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. Maddesi uyarınca kamu kurumları, gerçek ve tüzel kişilerin bu sisteme dahil olmaları gerekmektedir. Kişisel verileri koruma konusunda bu gerekliliğin kaydının yapılması son derecede önemli bir yerde bulunmaktadır.

KVKK yönetmeliği içerisinde belirtilen istisna durumlar dışında herkesin bu kaydı yaptırması gerektiği belirtilmektedir. Aksi takdirde kanun tarafından belirlenen ceza yaptırmaları uygulamaya konulacaktır.

VERBİS Kaydı Nasıl Yaptırılır?

VERBİS sistemine kayıt yaptırmak için öncelikli olarak KVKK web sitesine gidilecektir. Buradaki ana ekrandan kayıt işlemi başlatılacaktır. VERBİS ekranı içerisinde kamu kuruluşlarının yanı sıra yurtdışı ve yurtiçi gerçek ile tüzel kişiler için farklı seçenekler bulunacaktır.

Kişilerin kendilerine uygun olarak seçeneği tıklaması ve ücretsiz olarak bu işlemleri gerçekleştirmeleri muhtemeldir.
Başvuru formunun tamamlanmasıyla beraber formun çıktısı alınmalı ve ilgili kuruma gönderilmelidir. Başvurunun tamamlanmasıyla birlikte kullanıcı adı ve şifre oluşturarak, bu sürecin tamamlanması gibi bir durum ortaya çıkacaktır. Kişisel veri kullanımı ve korunması hususunda bu sisteme dair kayıt işlemleri bu şekilde gerçekleştirilmelidir.

VERBİS Kaydı Kimleri Kapsıyor?

KVKK 16. Maddesine göre kişisel verilerin işlenmesi konusunda VERBİS sistemi önemli bir yer tutmaktadır. Yıllık çalışan sayısı 50’nin üzerinde ya da yıllık bilançosu 25 milyon TL bandında olan her kişi ya da kurumun bu kayıt işlemini gerçekleştirmesi önemli bir konumdadır. Ancak bu şartları karşılamayan kişi ya da kurumların özel kişisel bilgilerini işlemeleri için de VERBİS sistemine dahil olmaları gerektiği de belirtilen hususlar arasında yer almaktadır.

VERBİS Kaydından Muaf Olanlar Kimlerdir?

KVKK 16. Maddesine bağlı olarak VERBİS sistemine kayıt yaptırma zorunluluğu olmayan kişi ya da kurumlar da açıkça belirtilmiştir.

  • Noterler
  • Siyasi partiler
  • Herhangi veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan biçimde veri işleyen kişiler
  • Sendika, vakıf ve dernekler
  • Avukatlar
  • Arabulucular
  • Gümrük müşavirleri
  • Serbest muhasebeciler
  • Yıllık personel sayısı 50’den az ve yıllık bilançosu 25 milyon TL’den düşük olan gerçek ve tüzel kişiler

Bu kişilerin zorunlu olmamasına rağmen isteklerine bağlı olarak sisteme kayıt yaptırmaları da mümkün olmaktadır.

Sıradaki içerik:

Verbis Kaydı Yapması Gereken İşletmelerin Özellikleri